Szvorák Katalin - A Teremtés dicsérete

— Felvéve:

Lemezbemutató hangverseny Szentendrén.

Szvorák Katalin - A Teremtés dicsérete

Szvorák Katalin - A Teremtés dicsérete

Esemény megnevezése:
  • hír
Időpont: 2011. 08. 06.
mikortól: 19:00 meddig: 20:50
Helyszín: Szentendre
Név Szvorák Katalin
Esemény hozzáadása a naptárhoz vCal
iCal

Szentendrén is bemutatásra kerül Szvorák Katalin hét egyház teremtést dicsérő énekeit tartalmazó legújabb lemeze.
 „Szvorák Katalin művészete, a népzene dallamkincse, évszázadokkal köt össze minket: őseinkkel és múltunkkal – és fölfelé is köt: az egyházi népénekek révén az élet fensőbb értelméhez” – fogalmazta a lemez ajánlójában Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke.
A görög katolikus, római katolikus, református, evangélikus, unitárius, baptista és zsidó énekek egymást követve-erősítve és kiegészítve szólalnak meg saját jellegzetes dallamvilágukkal, éreztetve, hogy milyen parányi az ember az őt körülvevő természethez képest.

A lemezbemutató hangversenyre augusztus 6-án, szombaton, este hétkor kerül sor a szentendrei Barcsay udvarban ( eső esetén a Városháza Dísztermében) 

Az esten közreműködik: Andrejszki Judit, Kórodi Júlia és Pejtsik Péter.

Az est háziasszonya: Kudlik Júlia.

Jegyár: 2200 Ft

A koncert után lemezdedikálás.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az előadásra!


MŰSOR
I. Mindeneknek Teremtője - Görög katolikus énekek 
Ki mint Isten az eget *Áldjad én lelkem az Urat *Dicsérjétek az Urat a mennyekben 

II. Testvérünk a nap - Római katolikus énekek 
Jelenti magát Jézus *Dicsérjétek muzsikával az Urat *Mérhetetlen Úr * Íme, tündöklik hajnali nap fénye 

III. Ég, föld, tenger és a szél - baptista ének 

IV. Dicsőült helyeken - evangélikus, református, unitárius énekek
Dicsőült helyeken I. (evangélikus) *Áldjad, lelkem, az Urat ( református) 
*Dicséret, dicsőség (unitárius) *Dicsőült helyeken II.(református)  

V. Világosság lőn - református énekek 
Atya Úr Isten, rólad vallást tészek *Meghódol lelkem tenéked 

VI. Világoknak atyja - zsidó énekek 
Vájchullu *Já ribon *Joh riboin olam 


VII. Csillagoknak Teremtője - evangélikus énekek 
Amilyen magasan van az ég *Föld, virulj ki, hadd fakadjon 
*Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk *Csillagoknak Teremtője  

VIII. Ím, készen áll az alkotás - baptista ének


Schmitt Pál ajánló sorai a Teremtés dicsérete című albumhoz

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ajánlhatom Szvorák Katalin új lemezét a közönség figyelmébe. Hiszen az ő művészete, a népzene dallamkincse, évszázadokkal köt össze minket: őseinkkel, a múltunkkal — és fölfelé is köt: az egyházi népénekek révén az élet fensőbb értelméhez. Hangjából árad a szépség, mely hallható bizonyítéka annak, hogy földhöz is, éghez is tartozunk: mi, magyarok, itt a Kárpát-medencében, ahol jó néhány emberöltő óta szól az imádság édes anyanyelvünkön. Katalin kiénekli a kódexekből, élővé varázsolja a hagyományt. Illő hát, hogy a reá kért áldás ebből az örökségből — egy a lemezen is szereplő dalból — szóljon: „Csillagoknak Teremtője, / Vigyázz minden kicsi kőre, / Fűre, fára, szőlőtőre, / S minden téged éneklőre!”
Magam is így kérem Isten áldását Szvorák Katalin hagyományt ápoló, lelket építő művészetére! Találjon mindig figyelmes hallgatóságra! Szívből örülök az új albumnak, mely bizonyára éppoly sikeres lesz, mint elődei voltak.

Fabiny Tamás evangélikus püspök köszöntője 
( Budavári Evangélikus Templom, 2010 december 17.) 
   
Kezdetben teremté az Isten a mennyet és a földet. Különválasztá a magas és a mély hangokat, így megalkotá a muzsikát. És látá Isten, hogy ez jó. És lőn este és lőn reggel: első nap. 
Majd megteremté Isten a különféle hangszereket, hogy dicsérjék őt kürtzengéssel és hárfán, dicsérjék nagyságát dobbal és zengő citerával. És látá Isten, hogy ez jó. És lőn este és lőn reggel: második nap. 
És mondá Isten: válasszuk külön a kórus- és a szólóéneklést. Zengedezzék megannyi mennyei és földi kar, énekeljék hatalmas erővel az Aida Szabadság-kórusát és a János-passió zárókorálját, de énekeljenek nem kevésbé hatalmas erővel az egyetlen hangon. És látá Isten, hogy ez jó. És lőn este és lőn reggel: harmadik nap. 
Majd megteremté Isten a pentaton dallamot, ahol az hangoknak közei kizárólag egész hangok és kistercek. És látá – főképpen pedig hallá – Isten, hogy mindez jó. És lőn este és lőn reggel: negyedik nap. 
Majd ezt mondá az Isten: „Szela”! Ezzel pedig megteremté a szünetjelet, hogy legyen csendesség és katarzis a hangok elhalásakor. És látá Isten, hogy ez jó. Lőn este és lőn reggel: ötödik nap.
Azután ezt mondta Isten: teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, hogy uralkodjék a magas és a mély hangokon Így megalkotá a zeneszerzőket: Pretoriust és Wolfgang Amadeust, Pendereckit és Szörényi Leventét. Velük együtt megalkotá az énekeseket, hogy hajtsák uralmuk alá a szinkópákat és a hajlításokat, majd megalkotá az ő teremtésének koronáit, a népdalénekeseket. És látá Isten, hogy mindez igen jó. És lőn este és lőn reggel: hatodik nap.  
Mikor pedig elvégezé Isten az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megpihene az ő minden munkájától. És megáldá Isten a hetedik napot, hátradőle az ő trónusán, hogy meghallgassa az ő szívéhez oly közel álló Szvorák Katalin előadását. Ebben felhangzék ez a  kedves dallam és szerfölött szívből fakadó szöveg: „Csillagoknak teremtője, / Vigyázz minden kicsi kőre, / Fűre, fára, szőlőtőre, / S minden téged éneklőre”. Mindezt meghallván az Úristen felemelé az ő hangját, és így szóla: Hát hogy ne vigyáznék én rájok, hogyne vigyáznék az én kedves éneklőmre. És lőn este és lőn reggel: hetedik nap.  Kudlik Júlia: Konferanszié - részletek

„Erős vár a mi istenünk” – így köszönnek egymásnak az evangélikus templomban, ahol ma este egybegyűltünk. 
„Sabbat salom” – így köszöntik egymást zsidó testvéreink pénteken este. 
„Dicsértessék a Jézus Krisztus” – mondják a római katolikus hívek.
„Dicsőség Jézus Krisztusnak” – szól a görög katolikus köszöntés. 
„Áldás békesség” –így mondják a református testvérek. 
„Egy az Isten” - ez az unitáriusok köszöntése
„Az úr áldjon meg” – ez pedig a baptisták üdvözlő mondata. 
 
A ma esti ökümenikus lemezbemutató koncert kezdetén illőnek és indokoltnak tartottam, hogy így köszöntsem Önöket, mielőtt a 7 egyház Teremtést dicsérő énekei felhangzanak Szvorák Katalin és muzsikus társai előadásában. 
 …. 
Most megjelent 27. lemeze: A Teremtés dicsérete, amelyen az Isten és a természet kapcsolata jelenik meg ének-zenei prófétánk és muzsikus társai előadásában.
Eleink – hét egyházban – a Teremtést dicsérő énekeikben Istent magasztalják, aki kezdetkor az ég és a föld után a természetet, majd az embert teremtette meg a maga képére és hasonlatosságára. Azután az Édenkertben  mindezt ránk bízta, hogy műveljük, őrizzük! Tisztességgel, becsülettel! – hogy utódaink is dalolhassák: „Mindeneknek Teremtője, üdvözítsd a téged éneklőket!”
… 
Minden ember boldogságra vágyik!  
Az ember boldogságra teremtetett! – az Írásban is benne van! 
Igazán boldogok azonban csak azok lesznek közülünk, akik megkeresték és megtalálták a mások szolgálatához vezető utat! 
 
Szvorák Katalin és muzsikus társai nemcsak megtalálták, de szerény fénysugárként, művészi alázattal „világítják” is az utat számunkra, hogy kövessük és haladjunk együtt a boldogság felé.  
 
Kérem Önöket fogadják őket szeretettel!


Fittler Katalin: A Teremtés dicsérete - részlet (elhangzott: Bartók Rádió, 2011. január 9.)
Ezzel az invokációval kezdődik Szvorák Katalin új CD-je, immár a 27. az énekesnő önálló kiadványai sorában. Lemezújdonságnak számít, hiszen a lemezbemutató koncertre december 17-én került sor – s mindennél aktuálisabb a felidézése az Újesztendő kezdetén.
A Művészetek Palotájában immár hagyománya van annak, hogy január elsején Haydn oratóriuma, A teremtés csendül fel – idei első műsorunkban mi is csatlakozunk ehhez az elképzeléshez (a magunk módján), ugyanis az új kiadvány címe: A Teremtés dicsérete. 
Kiadvány, hiszen az előző albumokhoz hasonlóan ezúttal is könyv és CD együtteséből áll. A könyv-rész kétnyelvű: magyar és angol nyelvű a Köztársasági Elnök ajánlója, a beköszöntő és a tartalomjegyzék, továbbá az énekek teljes szövegét tartalmazza magyarul is és angolul is. A zsidó énekek szefárd illetve askenázi eredetijét mindkét fordításhoz mellékelték. A választékos illusztrációk igényes kivitelezésével készült ízléses könyv szemet-gyönyörködtető – méltó társa a korongnak.
Az invokáció: görög katolikus ének, melyet még kettő követ, utána római katolikus énekek következnék. A folytatás: baptista ének, majd evangélikus, református és unitárius énekek tematikus csoportosításban. Világosság lőn – e témakörben két református ének következik, a zsidó énekeket „világoknak atyja” cím alá csoportosították, végül négy evangélikus éneket követően baptista énekkel csendül ki a műsor. A válogatás az énekesnő munkája, a feldolgozások készítése és a hangszerelés Pejtsik Péter munkája, aki zenei rendezője, s részben hangmérnöke is a felvételnek, továbbá hangszeres közreműködője is, Kórodi Júlia, Gombai Tamás, Nagy Viktor Dániel, Tekula Endre és Tóth László mellett. Andrejszki Judit billentyűs-kíséreten túl énekesként is társul Szvorák Katalinhoz.
Szvorák Katiként mint népdalénekes lett ismert és kedvelt, s utólag úgy tűnik, szinte szisztematikusan bővítette az általa megszólaltatott zenei anyag határait. Katalin felvételei ilyen szempontból afféle szakmai önéletrajzként működnek, általuk végigkövethető, milyen énekes- illetve hangszeres szólistákkal és együttesekkel vett részt közös munkában. 
Ami mintegy „cantus firmusként” valamennyi kiadványban közös: az adott műsor értékébe vetett hit, sőt, meggyőződés. Szvorák sohasem „elénekel” valamit, hanem megszólaltat – tehát nemcsak előadója az énekeknek, hanem mintegy újrateremtője, ha úgy tetszik, hangzó életre keltője. Művészi hozzáállásának jellegzetes vonása ez – ami megmutatkozik abban is, hogy az általa létrehozott hangzások (felvételen rögzítve, vagy koncerteken) sohasem esetlegesek, hanem időtállóan kidolgozottak. (Talán nem véletlen, hogy nagy számban készített felvételeket – a stúdiófelvétel igényessége számára nem jelent külön többletmunkát; művészi habitusának tökéletesen megfelel az örökkévalóságnak szánt produktum zártsága-befejezettsége.)
Nemcsak repertoárja gazdagodott tematikusan az idők folyamán, hanem a feldolgozásokból adódóan az a zenei világ is, amelybe mint más és más foglalatban helyezi el szólamát. A technika-kínálta (elektroakusztikai) lehetőségektől sem idegenkedik, aktív szerepet játszik felvételeiben a keverőasztal, a zengetések térélményt hivatottak kelteni. 
Ami konstans Szvorák Katalin felvételeiben, az egyéni színezetű énekhang plaszticitása, a tökéletesen érthető szövegmondással. Amit kíséret nélkül énekel, ugyanúgy meggyőzően teljes kompozíció, mint amit változó apparátus közreműködésével szólaltat meg. Tolmácsolásában a rövid dal ugyanúgy teljes értékű egész, mint a sokstrófás, hosszú epikus ének.
Összeállításainak külön értéke, hogy mindegyik „végighallgatásra szánt” műsor – amiből, sokadik hallgatásra, természetesen ki-ki kedvére szemezgethet.


Bemutatták a Budavárban Szvorák Katalin: A Teremtés dicsérete című albumát  

Budapest – Szvorák Katalin a Teremtés dicsérete című albumának bemutatójára telt meg a budavári evangélikus templom 2010. december 17-én. A lemezt Fabiny Tamás evangélikus püspök és Szájer József európa-parlamenti képviselő méltatta. Az est háziasszonya Kudlik Júlia volt. 
A többek között Liszt- Bartók Béla-, Béres Ferenc- és idén Alternatív Kossuth-díjjal is kitüntetett énekművész hét felekezet énekkincséből állította össze legújabb lemezét. Római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus, unitárius, baptista és zsidó énekek szólalnak meg egy albumon, egymást kiegészítve, az ökumenét és Isten dicsőségét kifejezve. 
„Szvorák Katalin művészete, a népzene dallamkincse, évszázadokkal köt össze minket: őseinkkel és múltunkkal – és fölfelé is köt: az egyházi népénekek révén az élet fensőbb értelméhez” – fogalmazta a lemez ajánlójában Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke. A Pejtsik Péter által újrahangszerelt énekek a budavári evangélikus templomban olyan ökumenikus csokorba rendeződtek, melyek jól kifejezik: egyházi énekeink ma is aktuálisak, mondataik, Istent dicsőítő szavaik nem letűnt idők nyomait, hanem mai feladatainkat tükrözik. A természet szépsége az Isten által alkotott világ szépségét jelenti, melyre felfigyelve a transzcendenst is megélhetjük. Nemhiába mondta a lemezbemutató koncert közben Szvorák Katalin, hogy nehéz ezeket az énekeket énekelni, hisz úgy, ahogy énekelni nehéz, ugyanúgy hallgatni is... Nem a hangzatossága miatt, nem azért, mert nincs jól megkomponálva, hanem tartalma miatt, hisz rádöbbent arra, hogy amilyen kicsik is vagyunk és mégis, Isten kegyelme által rácsodálkozhatunk az Ő nagyságára. 
Szvorák Katalin nem felekezeteket, hanem hívőket és nem hívőket szólít meg legújabb lemezével, mely felhívja a figyelmet az Isten általi teremtésre és egyúttal arra, hogy felelősséggel tartozunk a minket körülvevő környezetért. 

A lemezbemutató hangverseny az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány közreműködésével valósult meg

Galambos Ádám, 2010. december 19, Evangélikus hu.

 

Több információ erről az eseményről

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. május »
május
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?