Könyvajánló

Imák Auschwitz után; Ámos Imre és a 20. század; "Elvégeztetett". Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája előtt ; Asztali beszélgetések...3 - Közös örökségünk; Asztali beszélgetések...2 - A csendesség felé; Asztali beszélgetések ...1 - Öt párbeszéd; Egy csepp emberség esték

Imák Auschwitz után

Felekezeti résztvevők: Fabiny Tamás – evangélikus püspök, Fischl Vilmos – a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára, Frölich Róbert – főrabbi, Gáncs Péter – evangélikus elnök-püspök, Papp János – baptista elnök, Róna Tamás – rabbi, Steinbach József – református püspök, Szabó István – református püspök, Varga Mátyás – bencés szerzetes, Várszegi Asztrik – pannonhalmi főapát, Verő Tamás – rabbi

Képzőművészek: Benczúr Emese képzőművész, Haász István festőművész, Haraszty István szobrász, kinetikus művész, Klimó Károly festőművész, Konok Tamás festőművész, Krajcsovics Éva festőművész, Lovas Ilona képzőművész, Matzon Ákos festőművész, Nádler István festőművész, Szüts Miklós festőművész Tölg-Molnár Zoltán festőművész, Vojnich Erzsébet festőművész

Zene: Kurtág György – zeneszerző, zongoraművész, Szent Efrém Férfikar

Utószó: Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke és Galambos Ádám evangélikus teológus, a kiállítás kurátora

Luther Kiadó; 2014; 48 oldal; ISBN 978-963-380-049-2; Fogyasztói ár: 990 Ft

Bemutatták az Ámos Imre és a 20. század című albumot Ámos Imre és a 20. század

Feldolgozni a feldolgozhatatlant? Mit kezdünk a múlt sötét oldalával? Mi történik akkor, amikor a kvalitást és az életet mások korlátozzák vagy ideológiai alapon megsemmisítik? Lehet-e a széthúzás helyett testvériségen alapuló társadalmat elképzelni? Van remény? A második világháborút megelőzően a párizsi világkiállítás idejére az Eiffel-torony oldalára a művészek akaratából a PAX felirat került. Ma Ámos Imre egyik alkotására helyeztük el úgy a béke jelképét, hogy közben művészeket kértünk meg az együtt gondolkodásra, az összefogásra. Ámos Imre életén és művészetén keresztül szembesülhetünk a holokauszt esztelenségével, a szolidaritás hiányával, az ember embertelenségével. A „magyar Chagall” és még százezrek kegyetlen meggyilkolása azonban nemcsak saját korának, hanem jelenünknek is üzen. „Hol van a te testvéred?” Alapvetően ezt a kérdést kutatják és keresik a feldolgozás lehetőségének reményében, a testvériség jegyében a kötet alkotói. 

A kötet szerzői:
VÉDNÖKÖK: Schweitzer József, Fabiny Tamás, Várszegi Asztrik
IRODALOM: Darvasi László, Ferdinandy György, Juhász Ferenc, Kertész Imre, Krasznahorkai László, Lator László, Parti-Nagy Lajos, Petőcz András, Podmaniczky Szilárd, Takács Zsuzsa, Závada Pál
KÉPZŐMŰVÉSZET: Aknay János, Ámos Imre, Anna Mark, Benczúr Emese, Bohus Zoltán, Böröcz András, Deim Pál, Ézsiás István, Fehér László, Haász István, Haraszty István, Hollán Sándor, Kalmár János, Konok Tamás, Kovács-Gombos Gábor, Lugossy Mária, Matzon Ákos, Megyik János, Nádler István, Pauer Gyula, Szüts Miklós, Tölg-Molnár Zoltán, Váli Dezső, Vojnich Erzsébet
FILM: Gothár Péter
ZENE: Dés László, Fassang László, Vukán György, Szent Efrém Férfikar
Kurátor: Galambos Ádám

Corvina Kiadó, Luther Kiadó

176 oldal + DVD melléklet, 240x240 mm, keménytáblás, ISBN 978-963-13-6179-7, 2013

 

"Elvégeztetett". Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája előtt című kötet bemutatója "Elvégeztetett" - Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája előtt 

A kötet szerzői: Beer Miklós katolikus püspök, Fabiny Tamás evangélikus püspök, Gáncs Péter evangélikus püspök, Jelenits István piarista szerzetes, Kocsis Fülöp görög katolikus püspök, Szabó István református püspök, Ternyák Csaba katolikus érsek Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész

 

Asztali beszélgetések...3 - Közös örökségünk Asztali beszélgetések...3 - Közös örökségünk

A kötetről: 

Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Szabó Lajos teológusprofesszor és Schweitzer József főrabbi a közös gyökerekről beszélget. Majd utóbbi átül egy másik asztalhoz, ahol a soa-regényéért Nobel-díjat kapott Kertész Imre író és egy másik teológus, Jutta Hausmann mutat készséget arra, hogy az Auschwitz utáni korról cseréljenek véleményt. Ezt követően Hausmann biblikus professzor vált asztalt, és egy biblikus témákat gyakran ábrázoló festőművész, Fehér László mellé telepszik. Ezután monumentális biblikus tárgyú regények szerzőjével, Spiró Györggyel beszélget egy újabb teológus, Csepregi András, majd a bibliai és a köznapok törvényeiről cserél eszmét Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke és Gáncs Péter püspök.

Asztali beszélgetések...2 - A csendesség felé Asztali beszélgetések...2 - A csendesség felé

A kötetről: 

  • Szemadám György festőművész, író és Ócsai Zoltán lelkész (Lent és fent - transzcendencia az életünkben); Koltai Lajos filmrendező, operatőr és Percze Sándor lelkész (Kifejezési formák - prédikáció és filmművészet); Heller Ágnes filozófus, Jókai Anna író, Csepregi András teológus és Fabiny Tamás püspök (az első kötet könyvbemutatója); Berecz András ének és mesemondó és Hankovszky Béla Jácint katolikus tábori pap (A hagyomány ereje); Böjte Csaba ferences rendi szerzetes és Roszík Ágnes a Családok Átmeneti Otthonának vezetője (Segítő erő - szociális kérdések)

 

  Asztali beszélgetések...1 - Öt párbeszéd

A kötetről:

Esterházy Péter író és Fabiny Tamás püspök az identitásról, Heller Ágnes filozófus és Jutta Hausmann teológiai tanár a Genezis könyvéről, Jelenits István piarista szerzetes és Csepregi András teológus Isten törvényének mai értelmezéséről, Jókai Anna író és Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő az értelmiség küldetéséről és felelősségéről, Vekerdy Tamás pszichológus és Réz-Nagy Zoltán lelkész a „Tiszteld atyádat és anyádat!” parancsolatról és a családról folytattak disputát és eszmecserét.

Egy csepp emberség esték Egy csepp emberség esték

Az Egy cseppes esték a társadalom széles és átfogó palettájáról szólaltatja meg a legkülönfélébb területeken tevékenykedő embereket. Írók, költők, képzőművészek, irodalom - és művészettörténészek, jogászok, orvosok, természettudósok, lelkészek, előadóművészek, újságírók, sportolók, egyetemi hallgatók stb. beszéltek életvezérlő elveikről, világszemléletükről, életfilozófiájukról - az emberség lényegének és jelenségeinek megannyi, egy-egy csepp egyedi és megismételhetetlen aspektusáról.

 

Részletek:

 
"Elvégeztetett". Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája előtt című kötet bemutatója "Elvégeztetett". Felekezeti tárlatvezetések Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája előtt 
 
Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány a Magyar Nemzeti Galériával és a Munkácsy Alapítvánnyal együttműködve evangélikus, görög katolikus, római katolikus és református egyházi vezetőket kért fel arra, hogy Munkácsy Mihály három ismert alkotása előtt mondják el felekezetük megközelítéséből fakadó műelemzésüket. A sorozathoz alapítványunk nemcsak püspököket és teológusokat, hanem egyházi és világi zenészeket is felkért, hogy egyrészt a felekezetek böjti egyházzenei kincsét, másrészt a művekből fakadó saját zenei gondolataikat is osszák meg a jelenlévőkkel. A sorozat centrumában az a megközelítés állt, hogy bár a trilógia alkotásait, azok művészettörténeti értelmezését sokan ismerik, annak valódi teológiai tartalmával mégis kevesen találkoznak. Bár a kereszténység számára központi jelentőségű nagyheti eseményeket dolgozzák fel ezek a közel százéves alkotások, mégsem volt még olyan kezdeményezés, amelynek segítségével az érdeklődők a trilógia teológiai tartalmáról hallhattak volna. Mint ahogy nem volt példa arra sem, hogy kötet formájában jelenjenek meg a felekezetek sajátos lelkiségének megfelelő, biblikus alapokon elhangzó megközelítések. Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiájának értelmezése a tárlatvezetők jóvoltából túlmutat a művészettörténeti megközelítésen, és az elemzés középpontjába a mű tárgyát, azaz Krisztus szenvedéstörténetét helyezi.
  
 

Asztali beszélgetések... 3 - Közös örökségünk

      "Hogy milyen fontos a hallgatás falát áttörő megszólalás, azt éppen a Gestapo fogságába esett Niemöller egy megrendítő vallomásával
tudom szemléltetni: „Először a zsidókért jöttek, és én nem szóltam, mert nem vagyok zsidó. Azután a kommunistákért jöttek, és én nem szóltam, mert nem vagyok kommunista. Azután a szakszervezetiekért jöttek, és én nem szóltam, mert nem vagyok  szakszervezeti. Azután értem jöttek, és nem maradt senki, aki szólhatott volna.”
     2009-ben jelenik meg ez a könyv. A számos kerek évfordulóból hármat szeretnék kiemelni. A költő Radnóti Miklós – akinek Nem tudhatom című verse bevezeti az egyik beszélgetést –, valamint Sztehlo Gábor és Keken András evangélikus lelkészek egyaránt 1909-ben születtek. Valamennyien a colloqium és a consolatio, a beszélgetés és a vigasztalás emberei voltak. Radnóti egyik utolsó verse, a Nyolcadik ecloga nem más, mint a Próféta és a Költő beszélgetése.
Hatvanöt évvel ezelőtt, 1944-ben. Igaz, hogy nem asztalnál, hanem „Zagubica fölött a hegyekben” – ám egy vigasztalan helyzetben is vigaszt kínálva."
Fabiny Tamás evangélikus püspök

Asztali beszélgetések...3 - Közös örökségünk

Az Asztali beszélgetések harmadik kötete 65 évvel a holokauszt után jelenik meg. Az itt olvasható beszélgetések valamiként a vigaszkeresésre és a múlttal kapcsolatos közös felelősségre, ezen belül is a zsidóság és a kereszténység viszonyára irányulnak. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Szabó Lajos teológusprofesszor és Schweitzer József főrabbi a közös gyökerekről beszélget. Majd utóbbi átül egy másik asztalhoz, ahol a soa-regényéért Nobel-díjat kapott Kertész Imre író és egy másik teológus, Jutta Hausmann mutat készséget arra, hogy az Auschwitz utáni korról cseréljenek véleményt. Ezt követően Hausmann biblikus professzor vált asztalt, és egy biblikus témákat gyakran ábrázoló festőművész, Fehér László mellé telepszik. Ezután monumentális biblikus tárgyú regények szerzőjével, Spiró Györggyel beszélget egy újabb teológus, Csepregi András, majd a bibliai és a köznapok törvényeiről cserél eszmét Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke és Gáncs Péter püspök.

A kötetben harmadik beszélgetőtársként szereplő művészek:

Böröcz Anrás, Csikai Márta, Fehér László, Incze Mózes, Lugossy Mária és Fehér László

A kötet előszavát Fabiny Tamás evangélikus püspök írta.

A beszélgetések visszatérő témája a közös felelősség. Az egyháznak újra és újra át kell gondolnia a zsidósághoz fűződő viszonyát. Szükség van teológiai reflexióra és társadalmi, történeti összefüggések komolyan vételére. Utóbbi területen bizony bűnbánatot is kell gyakorolniuk az egyházaknak. Magukat kereszténynek nevező emberek ugyanis sok rosszat elkövettek a zsidó testvéreikkel szemben szóval, cselekedettel és mulasztással. Mindezekről beszélni kell. Ám vigaszt is találhatunk.

 

 

"Úgy gondolom, hogy a kedves olvasó, mikor kezébe veszi ezt a kis könyvet, talán olvasva megérezheti, az előadok sorai között, ezt a mindannyiunk számára felkínált Isteni ajándékot, a testvért, társat átölelő szeretetet, mely nélkül minden más, csak zengő érc és pengő cimbalom, ahogyan Szent Pál is mondta. És ha ez az ajándék fogadó szándékra talál, akkor megérte a fáradságot, az erőfeszítést e könyv kiadatása."
/Böjte Csaba/- ferences szerzetes

Plakát

Asztali beszélgetések... 2 - A csendesség felé

Az Asztali beszélgetések sorozat második kötetében szereplő beszélgetések:

  • Szemadám György festőművész, író és Ócsai Zoltán lelkész (Lent és fent - transzcendencia az életünkben)
  • Koltai Lajos filmrendező, operatőr és Percze Sándor lelkész (Kifejezési formák - prédikáció és filmművészet)
  • Heller Ágnes filozófus, Jókai Anna író, Csepregi András teológus és Fabiny Tamás püspök (az első kötet könyvbemutatója)
  • Berecz András ének és mesemondó és Hankovszky Béla Jácint katolikus tábori pap (A hagyomány ereje)
  • Böjte Csaba ferences rendi szerzetes és Roszík Ágnes a Családok Átmeneti Otthonának vezetője (Segítő erő - szociális kérdések)
A kötet megvásárlásával a Dévai Szent Ferenc Alapítványt támogatja.

A kötetről írt recenzió

 Asztali beszélgetések...2 - A csendesség felé

 A kötetben közreműködő képzőművészek:

Hefter László, Péreli Zsuzsa, Polgár Rózsa, Szuppán Irén és Vinczellér Imre


Asztali beszélgetések ... 1 - Öt párbeszéd

 

„Öröm olvasni ezeket a beszélgetéseket. Mert az ember néha már azt hiszi, hogy a politikai-közéleti ricsaj mögött néma az ország. És íme az ellenbizonyíték: csendben, elgondolkozva komoly emberek – írók, teológusok, lelkészek, filozófusok, pszichológusok – életünk fontos dolgairól beszélgetnek. Nem komolykodva és tudálékosan, hanem szabadjára engedve gondolataikat, játszva velük, rögtönözve, ránk záporozva meglepő kérdéseiket s válaszaikat."
(Hankiss Elemér) /

Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány által szervezett beszélgetéssorozat azt a célt szolgálja, hogy evangélikus lelkészek, teológusok korunk aktuális társadalmi, közéleti, kulturális, tudományos kérdéseiről folytassanak párbeszédet az adott téma szakterületének egy-egy képviselőjével.

A beszélgetőpartnerek a társadalom, a közélet, a kultúra, a mű­vészet és a tudomány legkülönfélébb területein tevékenykedő emberek: írókkal, költőkkel, képzőművészekkel, irodalom- és művészettörténészekkel, teológusokkal, jogá­szokkal, orvosokkal, természettudósokkal,  előadóművészekkel folytatott dialógusokon keresztül zajlik a szellemi-kulturális hídépítés egyház és világ között.

 

Az Asztali beszélgetések öt dialógus szerkesztett változatát tartalmazó első kötetéhez Hankiss Elemér írt előszót.

 

Az asztalhoz telepedő beszélgetőpartnerek a következő témákban osztották meg gondolataikat hallgatóságukkal:  

    Esterházy Péter író és Fabiny Tamás püspök az identitásról,

    Heller Ágnes filozófus és Jutta Hausmann teológiai tanár a Genezis könyvéről,

    Jelenits István piarista szerzetes és Csepregi András teológus Isten törvényének mai értelmezéséről,

    Jókai Anna író és Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő az értelmiség küldetéséről és felelősségéről,

    Vekerdy Tamás pszichológus és Réz-Nagy Zoltán lelkész a „Tiszteld atyádat és anyádat!” parancsolatról és a családról

 

folytattak disputát és eszmecserét.


A kötetben olvasható dialógusokhoz egy-egy harmadik beszélgetőtárs is csatlakozott: a disputák témái és gondolatmenetei művészeket ihlettek arra, hogy képzőművészeti alkotásokkal járuljanak hozzá a beszélgetések gondolatiságának többsíkú ábrázolásához és értelmezéséhez.

Harmadik beszélgetőtársak:

Deim Pál, Fehér László, FeLugossy László, Simon András és Vinczellér Imre

 

164 oldal / A5 / keménytáblás / 1750 Ft
ISBN 978-963-9571-78-5

 


 

Az Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően a bemutató alkalmából egy újabb beszélgetést rendeznek a kötetben szereplők részvételével:

könyvbemutatón 


Heller Ágnes, Jókai Anna, Csepregi András és Fabiny Tamás beszélget 

 

Közös gyökereink: a párbeszéd lehetősége címmel.

A kötetet Oberfrank Pál színművész mutatta be.


Köszöntőt mondott Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó igazgatója.
A beszélgetés moderátora Galambos Ádám, a kuratórium elnöke volt.

 Heller Ágnes és Jókai Anna dedikál

 

 

Egy csepp emberség esték

 

Egy csepp emberség esték

Egy csepp emberség esték

Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány segítségével Lengyel Anna és Rados Péter elindította az Egycseppes esték nevű rendezvénysorozatot, amelyen a két házigazda továbbra is megszólaltatja mindazokat, akik saját emberségük lelki-szellemi gazdagságából valami fontosat ki szeretnének fejezni, és meg szeretnék osztani embertársaikkal.

Az Egy cseppes esték a társadalom széles és átfogó palettájáról szólaltatja meg a legkülönfélébb területeken tevékenykedő embereket. Írók, költők, képzőművészek, irodalom - és művészettörténészek, jogászok, orvosok, természettudósok, lelkészek, előadóművészek, újságírók, sportolók, egyetemi hallgatók stb. beszéltek életvezérlő elveikről, világszemléletükről, életfilozófiájukról - az emberség lényegének és jelenségeinek megannyi, egy-egy csepp egyedi és megismételhetetlen aspektusáról.

Ebben a kötetben az olvasók már nemcsak az egy-egy csepp emberség legkülönfélébb kifejezési formáival gazdagodhatnak, hanem a rendezvényeken készült bőséges képanyag révén a tartalmas, színvonalas kulturális töltekezést biztosító Egycseppes esték felemelő és derűs hangulatvilágába is betekintést nyerhetnek.

 A kötet a Libri üzletekben, a Budapest Deák téri Huszár Gál könyvesboltban és a Luther Kiadónál kapható

 

A kötetek az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítványtól is beszerezhetők.

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

Árak:
Asztali beszélgetések...1 - Öt párbeszéd 1750 Ft
Asztali beszélgetések...2 - A csendesség felé 2200 Ft
Asztali beszélgetések...3 - Közös örökségünk 1750 Ft
Egy csepp emberség esték 2550 Ft
"Elvégeztetett" 3200 Ft
Ámos Imre és a 20. század 4990 Ft
Imák Auschwitz után 990 Ft

 

Google PageRank
Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. július »
július
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?