Adó 1% - a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére

Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány kéri azokat a személyeket, akik adójuk 1%-át Alapítványunknak ajánlanák fel, hogy segítségüket ne nekünk, hanem a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek továbbítsák. Alapítványunk ezzel kívánja segíteni azt a szociális munkát, melyet a Segélyszervezet évek óta végez.

Adó 1% - a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Esemény megnevezése:
Időpont: 2011. április 10., 15:20 meddig:
2011. május 22., 09:00
Helyszín: országos
Név Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Esemény hozzáadása a naptárhoz vCal
iCal

1 % - Semmibe sem kerül!

Nyomtatás E-mail


Hova kerül a befizetett adó? Az az 1%, amellyel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet javára rendelkezik, pontosan oda. Ahová Ön szánja: rászoruló embereken, szegény sorsú családokon, katasztrófahelyzetbe került embereken, háborús árva gyermekeken, éhező hajléktalanokon segíthet. Odaadóan.


Töltse le itt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1%-os rendelkezői nyilatkozatát!

 

A kedvezményezett neve: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet.

A kedvezményezett adószáma: 19662927-1-43

 

Mit kell tennem?

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számára két féle módon tudja felajánlani személyijövedelem adójának 1%.

  1. A nyomtatványgarnitúra részét képező 1053-D lapon (akár kézzel tölti ki adóbevallását, akár az ABEV számítógépes programjával elektronikusan) tüntesse fel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet és adószámát 19662927-1-43. Ezt a lapot nem kell külön borítékba helyezni, viszont be kell írnia saját nevét és adóazonosító jelét az előre nyomott sorokba.
  2. Külön nyilatkozaton, amelyet már a Segélyszervezet adataival kitöltve innen letöltheti. Ekkor a kinyomtatott dokumentumon mást nem szabad feltüntetni, hanem azt normál méretű borítékba kell tenni, amelyet le kell zárni, és arra kell ráírnia saját adóazonosítóját, valamint alá kell írnia a ragasztott felületen átnyúlóan. A borítékot mellékelheti adóbevallásához, vagy egy nagyobb méretű másik borítékba téve beküldheti postai úton is az illetékes APEH-kirendeltség címére.

Utóbbi lehetőséggel akkor is élhet, ha adóbevallását Ön vagy munkáltatója már korábban beküldte, de az 1%-ról elfelejtett nyilatkozni. Fontos azonban, hogy a május 20-diki határidőt ez esetben is be kell tartani.

 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Az 1991-ben alakult Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ma Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert segélyszervezete (kiemelkedően közhasznú szervezet).

Alapítói a Magyarországi Református Egyház négy egyházkerülete, a Magyarországi Evangélikus Egyház három egyházkerülete, valamint a metodista, unitárius és ortodox egyházak.

Munkájára a pártatlanság, függetlenség és semlegesség, a nemzetközi  humanitárius és fejlesztési elvekhez való ragaszkodás a jellemző. Missziós tevékenységet nem végez. Jól példázza ezt az a működési alapelv (Code of Conduct), amelyet Segélyszervezetünk magáénak vall.
  
Szükséghelyzetekben nemre, nemzetiségre, vallásra és világnézetre való tekintet nélkül kíván segítséget nyújtani. További célja, hogy kivizsgálja a szükséghelyzetet teremtő okokat és közreműködjön azok mielőbbi felszámolásában.
 
Hazai szociális és fejlesztő tevékenység

1992. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a Segélyszervezet első magyarországi szociális intézménye Budapest XIII. kerületében. Az intézmény elsődleges célcsoportjai közé azok az egyének és családok tartoztak, akik a rendszerváltás következtében munkájukat és lakhatásukat vesztették, s ezáltal mindennapi megélhetésük került veszélybe.
A Központ által nyújtott szolgáltatások között megtalálhatók voltak a természetbeni segítségnyújtás különböző formái (szociális konyha működtetése, ruha- és élelmiszerosztás, stb.), illetve a személyre szabott szociális munka, valamint munkaközvetítés alaptevékenységei is.
Az első budapesti szociális intézményt rövid időn belül 2 másik kelet-magyarországi központ megnyitása követte (Miskolcon és Debrecenben), melyek a fővárosi központhoz hasonló szolgáltatásokat nyújtottak az adott városokban.
 
1996-ban a Segélyszervezet figyelmének középpontjába a hátrányos helyzetű családok és gyermekek kerültek. 1996-ban kezdte meg működését Budapest XXIII. kerületében, Soroksáron a Segélyszervezet Családsegítő szolgálata, mely 1998-tól a családsegítés mellett a Gyermekjóléti szolgálat feladatkörét is felvállalta. 1998 egy másik területen is fontos dátum a szervezet életében, hiszen ekkor nyílt meg – az országban az elsők között - a Segélyszervezet első családok átmeneti otthona Miskolcon.
 
Az ezredforduló után a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet hazai szociális munkája mind területileg, mind pedig szakmailag ugrásszerű fejlődésnek indult: új központok nyitották meg kapuikat az ország több területén (Orosháza, Szolnok, Gyula, Olaszliszka), illetve új, modell értékű programok kezdték meg működésüket, mint pl. a szenvedélybetegségek kezelésével, megelőzésével kapcsolatos Tűcsere és methadon programok, vagy mint pl. a hátrányos helyzetű roma gyermekek fejlesztését célzó program.
 
A konkrét szociális szolgáltatások biztosításán túl a Segélyszervezet fontos feladatának tekinti az intézményeiben, illetve a hasonló szociális területen dolgozó szakemberek képzését. 1998-2002 között a szervezet több akkreditált képzést is szervezett szociális asszisztens, illetve szociális gondozó és ápoló szakokon, illetve folyamatosan szervez speciális szakmai témákban belső továbbképzéseket.
 
A szervezet hazai szociális programjai több éves jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek, s a Segélyszervezet aktív részese mind helyi, mind pedig országos szinten a mai magyar szociálpolitikának.

Nemzetközi humanitárius és fejlesztési tevékenység

A humanitárius munka kihívásai már a kezdeti időszakban a Segélyszervezet látókörébe kerültek. Az NDK-ból érkező menekültek, a romániai forradalom, vagy a dél-szláv háború áldozatainak segítése és a menekültek problémáinak megoldása a ’90-es évek elejétől megkezdődtek. Magyarországon az 1998-tól évente előforduló árvizek alkalmával tanúsított szerepvállalásával vívta ki a polgárok elismerését és vált az egyik legismertebb hazai segélyszervezetté.


A Segélyszervezet az ACT-International (Genf/Svájc) tagszervezeteként, az ECHO-val (Európai Bizottság Humanitárius Segélyezési Hivatala) együttműködési keretszerződést kötött partnerként és az APRODEV (Brüsszel - az Egyházak Világtanácsához kapcsolódó fejlesztési szervezetek Szövetsége) tagjaként komoly tapasztalatot szerzett a humanitárius és a fejlesztési munkában, amely segítséget nyújt a különböző programokkal kapcsolatos tevékenységében. A Segélyszervezet több alkalommal ENSZ együttműködés keretében, 2004-től kezdődően pedig – Magyarországon egyedülállóan - az ECHO és a EuropeAid finanszírozásával hajtott végre segély- és nemzetközi fejlesztési programokat. A 90-es évektől kezdődően számos nyugat-európai kormány mellett a magyar külügyminisztérium is finanszírozta a Segélyszervezet programjait. Mindezek a tények komoly nemzetközi elismertséget jelentenek a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számára. A munkatársak folyamatos továbbképzése szintén megoldott a fenti szervezetek és szövetségek európai és Európán kívüli tagszervezeteivel való együttműködés segítségével.


A Segélyszervezet számos országban hivatalosan bejegyzett humanitárius és fejlesztési irodával rendelkezik és az alábbi országokban/régiókban végzett, végez humanitárius segélyezést illetve nemzetközi fejlesztői tevékenységet:


Magyarország (1991-), Románia (1991-), Szerbia, Montenegró (1991-), Horvátország (1991), Koszovó (1997-1999), Macedónia (1999), Bosznia Hercegovina (1992), Ukrajna (1991-), Afganisztán (2001-), Oroszország (Észak-Kaukázus) (1995-), Üzbegisztán (2001-), India (2004-), Srí Lanka (2004-), Indonézia (2006), Libanon (2006), Thaiföld (2004-), Irak (2003-2004), Szlovákia (2002-2003), Csehország (2002-2003), Lengyelország (1997), Palesztina (2004-), Szudán (2004), Irán (2004), Albánia (1999), Ruanda (1996), Pakisztán (1995)

 

Menekültügy és migráció

Fókuszban a hazánkba érkező kísérő nélküli kiskorúak, a fiatal felnőttekké váló gyermekek gondozása, az emberkereskedelem területén végzett prevenció és a menekültüggyel kapcsolatos gyermekvédelmi szakemberképzés

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az '90-es években jelentős tevékenységet végzett a hazánkba érkező menedékkérők ellátásában. Nagyharsányban és Erőspusztán menekülteket befogadó átmeneti otthonokat működtetett, ahová a déli határainkon túl dúló háborús krízis elől menekülők számára nyújtott hathatós segítséget. Az alapvető szükségletek (szállás, étkezés, ruházat, higiénés eszközök) biztosításán túl, elemi segítséget jelentett az útiokmányokkal kapcsolatos, illetve egyéb hatósági ügyintézés (családegyesítés, letelepedés, vagy éppen továbbutazás). Egy speciális szociális munka keretében pedig az oktatás-, a kulturális és szabadidős programok, a valamint a tábori élet megszervezése.
Az átmeneti otthonok mellett az Ökumenikus Segélyszervezet Menekültügyi és Idegenjogi Tanácsadó Irodákat működtetett Budapesten, Kerepestarcsán, Nagyharsányban és Harkányban. Ezek az irodák három fő munkaterületen tevékenykedtek: jogi tanácsadást nyújtottak, dokumentációs munkát folytattak, és tájékoztató füzeteket adtak ki. A Menekültügyi és Migrációs Hivatal és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával kötött megállapodás alapján a Segélyszervezet egy kísérleti programot működtetett a Nagyatádi Állami Menekülttáborban. E program keretében a Segélyszervezet szociális munkásai aktív egyéni és csoportos foglalkozások keretében nyújtottak szociális és mentálhigiénés támogatást a menekültek részére.
 
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2008-ban két program elindításával kezdte újra menekültügyi tevékenységét. Mindkét projekt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Bicskei Befogadó Állomással együttműködve és az Európai Menekültügyi Alap támogatásával valósult meg.
2008. januárban kezdte el működését a Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthona. Az intézmény alapvető célkitűzése a hazánkba érkező kísérő nélküli kiskorúak fogadási feltételeinek kialakítása, elhelyezésük, gondozásuk biztosítása.

Az új menekültügyi jogszabály értelmében 2008-tól a Bicskei Befogadó Állomás elő-integrációs feladatokat lát el. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a Befogadó Állomással közösen alakított ki és valósított meg egy kultur-orientációs programot. A program részben a Befogadó Állomáson élő menekültek és oltalmazottak integrációjának elősegítése érdekében végzett társadalomismereti képzést, részben pedig az egyéni esetmunkát jelentette.
 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jelenleg négy menekültügyi illetve migrációs tevékenységet folytat – Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthona, Fiatal Felnőttek Otthona, Gyermekvédelmi szakemberek képzése és a Prevenció az emberkereskedelem területén –, melyekről az alábbi rovatokban található részletes információ.

 

Több információ erről az eseményről

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2024. május »
május
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Bejelentkezés


Elfelejtett jelszó?